Istoria relaţiilor ruso-române

 

Un rol important în formarea unei baze solide în etapa actuală pentru relaţiile diplomatice ruso-române l-au jucat relaţiile de bună  vecinătate  statornicite de-a lungul  mai multor secole.

Rusia a susţinut întotdeauna Principatele Dunărene în lupta lor pentru independenţă faţă de Imperiul Otoman. În secolul al 15-lea, domnitorul moldovean Ştefan cel Mare a încheiat o alianţă politico-militară cu Rusia, întărită prin căsătoria fiicei sale Elena cu Ivan cel Tânăr,  fiul lui  Ivan al III-lea. În secolul al 16-lea,domnitorul muntean Mihai Viteazul a încheiat  de asemenea o alianţă cu Rusia împotriva unui duşman extern.

Relaţii de prietenie au fost stabilite şi  între Petru I şi Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei, care au semnat în anul 1711 tratatul de la  Luţk, iar  în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714 ) s-au stabilit relaţii diplomatice permanente între Ţara Românească şi  Rusia.

O contribuţie inestimabilă la dezvoltarea Principatelor Dunărene în perioada în care s-au aflat sub protectoratul  Rusiei a avut-o contele P.D.Kiselev, care fiind reprezentant  plenipotenţiar al divanurilor Moldovei şi Ţării Româneşti (1829-1834), a pregătit şi realizat o serie de reforme importante pentru îmbunătăţirea guvernării. Sub conducerea sa, în Principate au fost adoptate Regulamentele organice care au supravieţuit până la crearea în 1859 a statului român şi care au stat la baza Constituţiei acestuia.

Rusia a fost una dintre primele ţări care au recunoscut independenţa României în urma  războiului ruso-turc din 1877-1878, şi chiar la  15 octombrie 1878, trimisul rus, baronul D.F.Stuart a  înmânat Principelui  român (viitorul rege Carol I) scrisorile de acreditare. Această zi este considerată ca  fiind data oficială a stabilirii relaţiilor diplomatice ruso-române.

O cooperare activă a existat între Rusia şi România şi  în secolul al XX-lea. La adâncirea dialogului  bilateral au lucrat Maxim Litvinov şi Nicolae Titulescu,  figuri politice marcante ale perioadei interbelice.  Activitatea  lor comună a  fost marcată prin  semnarea Convenţiei de la Londra din 1933 , care a consacrat în dreptul internaţional noţiunea de agresiune, precum şi prin reluarea la 9 iunie 1934 a relaţiilor diplomatice întrerupte anterior. Relaţiile diplomatice dintre cele două ţări s-au întrerupt  de asemenea, la  22 iunie 1941 (au fost  reluate la 6 august 1945).

Începutul secolului XXI a fost marcat de intensificarea dialogului politic dintre cele două ţări. La 4 iulie 2003 Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin şi Preşedintele României, Ion Iliescu, au semnat un tratat de prietenie şi cooperare. Acest document a constituit  baza pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale moderne ruso-române.