Despre Federaţia Rusă

 

Federația Rusă este cea mai mare țară în lume cu suprafața de 17125, 2 de mii de km2. Ocupă o mare parte a Europei de Est și Asiei de Nord. Pe teritoriul Rusiei trec 11 fusuri orare.

Rusia are climat eterogen și o mare diversitate a reliefului și a naturii geografice. 

Rusia se află pe primul loc în lume în privința zăcămintelor explorate de gaze naturale, minereu de fier, carbon, azbest, zinc și alte minereuri utile.

Rusia se învecinează cu 18 state (cel mai mare indicator în lume). Pe uscat se învecinează cu Norvegia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Belorusa, Ucraina, Abhazia, Georgia, Osetia de Sud, Azerbaidjan, Kazahstan, China, Mongolia, Coreea de Nord. Pe mare se învecinează cu Japonia și SUA.

Rusia este membră permanentă a Consiliului de Securitate al ONU, precum și membră a organizațiilor internaționale: Comunitatea Statelor Independente (CSI), Uniunea Economică Eurasiatică, Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), Organizația pentru Cooperare de la Shanghai (OSC), Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC), BRICS, Organizația Mondială a Comerţului (OMC) ș.a.m.d.

Capitala statului este Moscova. Conform estimărilor pentru 2015 populația permanentă ajunge la 12,2 milioane de locuitori. Alte orașe cu numărul de locuitori peste un milion de persoane sunt Sankt-Petersburg, Novosibirsk, Ekaterinburg, Nijni Novgorod, Kazan, Samara, Celeabinsk, Omsk, Rostov-pe-Don, Ufa, Krasnoiarsk, Perm, Volgograd, Voronej.   

Populația: peste 146 de milioane de persoane (estimarea pentru începutul lunii ianuarie 2015).

Regimul de stat. Potrivit Constituției, Federația Rusă este stat de drept federativ democratic, forma de guvernământ este republica.

Conducerea țării. Puterea de stat este exercitată de Președintele Federației Ruse, Adunarea Federală (Consiliul Federației și Duma de Stat), Guvernul Federației Ruse, curți judecătorești ale Federației Ruse.

Președintele Federației Ruse este șef de stat, este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber expimat pentru un mandat de şase ani (din mai 2012 Președintele este Vladimir Vladimirovici Putin). Acesta este garantul Constituției, al drepturilor și libertăților omului și cetățeanului. El ia măsuri pentru protecţia suveranității, independenței și integrității de stat a Federației Ruse, asigură funcţionarea și interacțiunea coordonată a organelor puterii de stat. Aceeași persoană nu poate fi aleasă în funcția de președinte al Rusiei mai mult de două mandate consecutive.

Președintele stabilește direcțiile principale ale politicii interne și externe și este Comandantul Suprem al Forțelor Armate.

Adunarea Federală – Parlamentul Federației Ruse – este organul reprezentativ și legislativ al Federației Ruse, alcătuită din două camere – Consiliul Federației și Duma de Stat. În Consiliul Federației intră câte doi reprezentanți din fiecare subiect al Federației Ruse: câte unul din organul reprezentativ și cel executiv. Duma de Stat este constituită din 450 de deputați și se alege pentru un mandat de cinci ani.

Puterea executivă este exercitată de Guvernul Federației Ruse în frunte cu Primul-ministru (din ianuarie 2020 – Mihail Vladimirovici Mișustin).

Sistemul federativ al Rusiei. Rusia este stat federativ. Rusia este alcătuită din 85 de subiecți: 46 de regiuni, 22 de republici, 9 ținuturi, 4 districte autonome, 3 orașe federale, o regiune autonomă. Subiecții federației se grupează în 9 districte federale: Orientul Îndepărtat, Crimeea, pe Volga, Nord-vestic, Caucazul de Nord, Siberian, Ural, Central, de Sud.

În fiecare subiect al Federației există organ legislativ (reprezentativ) (parlament, adunare legislativă) și organ executiv (guvern). În multe există, de asemenea, funcția de înalt funcționar de stat ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber expimat pentru un mandat de maxim cinci ani.

Subiectele Federației au sistemul administrativ teritorial propriu. De regulă, unitățile principale sunt raioane și orașe cu statut de centru republican (regional, de ținut).

Limba oficială este rusa. Însă, popoarele Rusiei vorbesc peste 100 de limbi și dialecte. Republicile din cadrul Federației Ruse au dreptul să stabilească limbile lor oficiale.

Religie. Rusia este stat laic. Printre popoarele din Rusia sunt creștini, musulmani, budiști, iudei, păgâni. Potrivit datelor statistice din 2009, circa 75 la sută din populație se consideră ortodoxe.

Moneda națională este rublă care se împărtășesc la copeici. O rublă este echivalentă cu 100 de copeici.

 

EconomieConform datelor statistice Rosstat, PIB-ul Federaţiei Ruse pe anul 2014 a crescut cu 0,6% şi a ajuns la 70975,8 miliarde de ruble. Indicii la mărfuri şi servicii au fost de 100,4%. Indicii producţiei industriale – de 101,7%. Producţia agricola s-a majorat cu 3,7% şi a ajuns la 4168,3 miliarde de ruble. Circulaţia mărfurilor a scăzut cu 0,1% şi a fost de 5076,6 miliarde de t/km.

În anul 2014 în Federaţia Rusă au fost exstrase 566 miliarde metri cubi de gaze naturale (-5,8%), 525 miliarde tone de tiţei (+0,8%), 356 miliarde tone de cărbune (+0,7%) şi 102 miliarde tone de minereu de fier (+0,4%). Au fost fabricate 71 miliarde tone de oţel (+0,2%) şi 50,3 miliarde tone de fontă (+ 0,1%). Recolta de cereale a ajuns la 72 miliarde de tone (+1,4%). Au fost produse 1059 miliarde de kWt/ora de energie electrică (+0,1%).

Comerţul internaţional al Federaţiei Ruse în perioda 01.01-30.11.2014 a scăzut cu 5,1%, comparativ cu aceeaşi periodă a anului 2013 până la 742, 4 miliarde de dolari SUA. În volumul total al schimburilor comerciale exporturile au fost de 61,8% (459,1 miliarde de dolari SUA, -3,1%), importurile – de 38,2% (283,3 miliarde de dolari SUA, -8,3%). Soldul comerţului internaţional a fost de 175,8 miliarde de dolari SUA în favoarea Rusiei.

Ponderea ţărilor UE în structura geografică a comerţului exterior al Federaţiei Ruse reprezintă aproximativ 49%, ocupând primul loc. Ponderea statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI) la schimburile comerciale ale Federaţiei Ruse a atins 14,5%.

Volumul total al exporturilor din Federaţia Rusă s-a redus cu 3,1% ca urmare a scăderii preţurilor la petrol pe piaţa mondială, din care mărfurile grupului combustibil-energetic au depăşit 70%. Iar la metalele comune şi neferoase precum şi la articolele metalice s-a înregistrat de 8,5%, la produsele chimice – de 6,3%, la maşinile, echipamentele şi mijloacele de transport – de 5%, la produsele alimentare şi materia agricolă primă – de 3,2%.

Importurile mărfurilor în Federaţia Rusă s-au redus mai rapid (-8,3%). Ponderea maşinilor, echipamentelor şi mijloacelelor de transport din structura importului a fost de 51,2%, a produselor chimice – de 15,8%, a produselor agroalimentare şi a materiei agricole prime – de 13,1%.

În anul 2014 s-a înregistrat o inflaţie de 7,8%.

Numărul locuitorilor Federaţiei Ruse este de 146267,3 mii personae.

Salariul mediu brut pe economie a fost de 32600 ruble.

La data de 31.12. 2014, comparativ cu realizările din aceeaşi perioadă a anului 2013, volumul total al schimburilor a crescut cu 0,2% până la 4,9983 miliarde de dolari SUA, din care exportul din Federaţia Rusă a scăzut cu 3,1% (3,0488 miliarde de dolari SUA), importul din România a crescut cu 6% (1,9495 miliarde de dolari SUA), iar soldul negativ pentru România a scăzut cu 15,9% (1,0993 miliarde de dolari SUA).

Ponderea resurselor energetice din exportul total al Federaţiei Ruse a reprezentat aproximativ 80%, a mărfurilor chimice 3,6%, a producţiei minerale 3,5%.

Volumul capitalului din exportul românesc în Federaţia Rusă este mai mare. Mărfurile cu valoarea adăugată mai mare reprezintă 70% din export. Ponderea maşinilor şi a echipamentelor este de 65%, a mărfurilor farmaceutice – de 12%, a produselor vegetale – de 4%, a celor siderurgice – de 4%, a produselor chimice – de 4%.

Conform datelor statistice Rosstat investiţiile româneşti înregistrate la sfârşitul anului 2014 în economia Rusiei au fost de 15,6 milioane de dolari SUA, cele directe fiind de 6,4 milioane de dolari SUA, indirecte – de 9,2 milioane de dolari SUA.

Conform datelor statistice româneşti la 31.12.2014, în Romania au fost înregistrate 250 de societăţi cu participarea capitalului rus, cu capital social subscris exprimat în lei de 54,9  milioane lei.