Relaţiile comerciale şi economice ruso-române

 

România este una dintre cele mai mari ţări din Europa de Sud-Est din punct de vedere al suprafeţei, populaţiei şi a potenţialului economic. Relaţiile  ruso-română comerciale şi economice se dezvolte. Există în mod  obiectiv un  interes comun de a extinde în continuare relaţiile reciproc avantajoase  în acest domeniu.

În perioada 2010-2014 a continuat procesul de ameliorare  a situaţiei în comerţul bilateral, grav afectat de criza economică globală, continuând cu orientare spre  materii prime la  exporturile ruseşti în România. În anul 2014  livrările de ţiţei , gaze naturale şi cărbune reprezentau 83,3% din export. Ponderea  maşinilor  şi echipamentelor  ruseşti  livrate în  România depăşea cu puţin  1,3 % . Din anul 2015 datorită sancțiunilor introduse reciproce, schimburile comerciale ruso-române au marcat scădere. Volumul schimburilor comerciale s-a diminuat cu 33,8% comparativ cu aceeași perioada din 2014.

România exportă în mod tradiţional în Rusia anumite tipuri de vehicule, maşini şi produse tehnice, produse farmaceutice, cauciuc , mobilă, produse  textile, vin .

Un record în  comerţul dintre Rusia şi România s-a înregistrat în anul 2008, când  volumul schimburilor a  depăşit 5,9 miliarde USD. Volumul exporturilor din Rusia a ajuns la 5,01 miliarde de dolari, în timp ce importurile din România au fost de  0,9 miliarde dolari.

Conform statisticilor vamale româneşti pentru anul 2015, volumul schimburilor comerciale ruso- române au fost de 3309,9 mil. USD, reprezentând o diminuare de 33,8%, din care  exporturile din Rusia au diminuat cu 27,6%, fiind de  2207,5 mil.  dolari, iar  importurile  au fost de  1102,4 mil.USD, înregistrând  o diminuare de 43,5% comparativ cu aceeaşi perioada din 2014. Astfel soldul  pozitiv pentru Rusia în cadrul schimburilor  comerciale bilaterale s-a crescut  cu 0,6% şi a reprezentat 1105,1 mil. USD.  A fost înregistrată o cifră record a  exporturilor româneşti în Rusia .

 

Dinamica cifrei de afaceri a schimburilor comerciale ruso-române se caracterizează prin  următorii indicatori:

mil. USD

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Schimburi comerciale:

Din care

5909,0

+18,2%

2810,9

52,4%

3796,9

+35,1%

4343,9

+14,4%

4422,1

+1,8%

4986,8

+12,8%

4998,3

+0,2%

3309,9        

-33,8%

Export

5011,6

+13,5%

2094,6

-58,2%

2701,2

+29%

2926,9

+8,4%

3070,8

+4,9

3147,1

+2,5%

3048,8

-3,1%

2207,5

-27,6%

Import

897,7

+54%

716,3

-20,2%

1096,7

+53,1%

1417,0

+29,2%

1351,3

-4,6%

1839,7

+ 36,1%

1949,5

+5,96%

1102,4

-43,5%

Sold

4113,9

1378.3

1604,5

1509,9

1719,3

1307,4

1099,3

1105,1

 

La sfârşitul anului 2015 , în România erau înregistrate  93 de societăţi mixte cu participarea capitalului rus.

Companiile ruseşti sunt implicate activ în investiţiile  şi procesele de privatizare din România. În 1998-2008, în urma  achiziţionării  unor obiective  industriale locale (în primul rând de întreprinderi  din domeniul siderurgiei şi metalurgie neferoase, industriei chimice, rafinării, companii producătoare de utilaj petrolier), pe  piaţa românească au intrat  "Lukoil", "Russkii aluminii", "Vimetco", Compania metalurgică de ţevi TMK  etc. Volumul total al investiţiilor ruseşti în economia românească depăşeşte 2 miliarde dolari. Companiile ruseşti sunt implicate în investiţiile şi procesele de privatizare din România. Prezenţa în România a marilor  companii din Rusia  corespunde  intereselor ambelor părţi.

Un domeniu important de cooperare rămâne  complexul de combustibil şi energie. România este un consumator de gaz rusesc (până la 6 miliarde de metri cubi pe an, în perioada dinaintea  crizei şi de lângă 0,2 miliarde de metri cubi în 2015) şi efectuează transportul de tranzit spre Bulgaria, Turcia,  Grecia şi Macedonia.           

Un loc de frunte în sectorul energetic din România îl ocupă "Lukoil" - proprietarul rafinăriei "Petrotel" cu o capacitate de  prelucrare de 2,4 milioane de tone ţiţei pe an şi al unui parc de 330 de staţii de alimentare cu  carburanţi. În afară de aceasta,  "Lukoil" continuă lucrările legate de  explorarea şi dezvoltarea a două perimetre petroliere din  platoul românesc al Mării Negre, în zona Sulina.           

Compania rusa "Gazprom Neft", împreună cu firma din Serbia «NIS» , este implicată activ in crearea pe teritoriul României a unei reţele de staţii de  distribuţie a carburanţilor (în prezent există 12, iar  la sfârşitul anului 2016 numărul acestora va creşte la 120). De asemenea, compania intenţionează să emită contracte de concesiune pentru explorarea şi extracţia hidrocarburilor în patru perimetre de pe teritoriul terestru al României.

Rămâne de actualitate  atragerea companiilor ruseşti la reconstruirea şi modernizarea centralelor termice şi hidroelectrice din România, construirea  pe teritoriul României a unui depozit  pentru depozitarea subterană a gazelor "Roman Mărgineni",  stabilirea unei  cooperări în domeniul chimiei, producţia de utilaje  petroliere, creării în regiunile ruseşti de societăţi mixte în domeniul de prelucrare a lemnului,  industriei uşoare şi  alimentare. Nu şi-a pierdut actualitatea  dezvoltarea colaborărilor  în domeniul  industriei, transporturilor, agriculturii, tehnicii militare, turismului, IT.

Continuă dezvoltarea cooperării tehnico-ştiinţifice pe linia  camerelor de comerţ şi consiliilor de afaceri. Consiliul de Afaceri Rusia – România, creat în 2010, sub patronajul Camerei de Comerţ din Rusia, este menit să sprijine stabilirea  de relaţii reciproc avantajoase între  comunităţile de afaceri.

Una dintre cele mai promiţătoare direcţii  ale cooperării economice şi comercială este intensificarea componentei regionale, care contribuie la o utilizare mai eficientă a potenţialului existent în  regiunile şi judeţele din România din Rusia, precum şi cooperarea în cadrul OCEMN în domeniul protecţiei mediului, îmbunătăţirii infrastructurii de transport şi construcţiei  autostrăzii i din jurul Mării Negre şi altele.

În acest scop a fost  implicat potenţialul Camerelor de comerţ şi industrie  regionale, ale Asociaţilor patronatelor din Federaţia Rusă. Pentru a extinde domeniile de cooperare economică cu  regiuni, zone  şi oraşe industriale din Federaţia Rusă  sunt stabilite legături directe cu cercurile administrative şi de afaceri, Camerele de Comerţ din România şi judeţele sale , cu asociaţii ale oamenilor de afaceri din România.