Activitatea comemorativă de cinstire a eroilor

 

Reprezentanţa Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse pentru activitatea comemorativă de cinstire a eroilor în România

 

Şeful Reprezentanţei: Dl. AGATIY Ivan

Adresa: Bucureşti, str. Buzești, Nr. 75-77, sector 1

Tel.: (+40)723641956, (+40)723641955

Adresa de mail: romania.milmemory@mail.ru

 

Activitatea comemorativă de cinstire a eroilor a Ambasadei Federaţiei Ruse în România se desfăşoară în conformitate cu prevederile Acordului interguvernamental din 08 noiembrie 2005 dintre Federaţia Rusă şi România privind statutul juridic al mormintelor militare.

În prezent, Ambasada face totul posibilul pentru identificarea, înregistrarea, renovarea, întreţinerea şi protecţia mormintelor militare ruseşti, inclusiv şi a monumentelor şi a altor construcţii memoriale care se află pe teritoriul României.

Ambasada Federaţiei Ruse în România colectează datele privind locaţia şi starea mormintelor militare ale cetăţenilor ruşi, precum şi ale cetăţenilor fostei Uniuni Sovietice care făceau parte din Forţele Armate Sovietice şi au pierit în luptă sau ca urmare a acesteia, ca prizonieri sau după război şi sunt înmormântaţi pe teritoriul României.

În ceea ce privește activitatea cu datele privind cimitirele militare rusești, militarii morți ruși și victimele civile ruse ale războiului, Ambasada cooperează cu Biroul Național pentru Cultul Eroilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale al României, autoritățile centrale și regionale, arhivele de stat și organizațiile neguvernamentale din România.

Militarii ruși au participat la bătăliile de pe teritoriul României în timpul războaielor ruso-turce din 1787-1791, 1806-1812 și 1877-1878 (pentru români – războiul de independență), Războiului Crimeii 1853-1856 și celor două războaie mondiale.

În România există 198 de cimitire militare rusești unde sunt înmormântați peste 48 de mii de militari ruși și victimele civile ale războiului. O mare parte a militarilor ruși sunt înmormântați ca necunoscuți. Ambasada desfășoară o activitate susținută pentru clarificarea numelor militarilor ruși căzuți și eternizarea memoriei acestora. În ultimii ani s-au stabilit numele mai mult de 21 de mii de militari ruși uciși. S-au descoperit peste 32 de cimitire militare rusești.

Ambasada acordă atenție stării monumentelor istorice ridicate pe teritoriul României în onoarea comandanților ruși: generalisimul Alexandr Suvorov și generalul Grigori Skariatin.

Ambasada desfășoară în mod constant activitatea legată de solicitările cetățenilor Federației Ruse și republicilor fostei URSS privind stabilirea locurilor de înhumare (reînhumare) a rudelor lor căzute pe teritoriul României. De asemenea, Ambasada acordă ajutor cetățenilor Rusiei în vizitarea cimitirelor militare pe teritoriul României pentru a-i pomeni pe cei care au murit în timpul apărării Patriei.

În ceea ce privește activitatea militară memorială, precum și stabilirea destinului celor care au murit în timpul apărării Patriei pe teritoriul României, cetățenii se pot adresa direct la Reprezentanța Ministerului Apărării al Rusiei pentru organizarea și desfășurarea activității militare memoriale în România pe adresa de e-mail: romania.milmemory@mail.ru .