Centrul de vize pentru Rusia

         

În scopul îmbunătățirii calității serviciilor acordate solicitanților de vize pentru intrarea în Federația Rusă, în circumscripția consulară a Ambasadei funcționează Centrul de vize pentru Rusia.

Adresa: București, str. Dorobanților, 56.

E-mail: info.romania@vfshelpline.com

Site web: www.vfsglobal.com/russia/romania.

Telefon: +40-746-621-396.

 

Obiectivele Centrului sunt de a accelera și de a simplifica procedura de obținere a vizei, de a crea condițiile cele mai confortabile pentru solicitanți, de a le explica regulile de intrare și de ședere în Federația Rusă, de a verifica documentele care stau la baza eliberării vizelor și de a reprezenta interesele solicitanților la Secția Consulară la depunerea sau primirea documentelor în numele lor.

 

Eliberarea sau refuzul de eliberare a vizei, precum și procesarea ei pentru cetățenii străini în afara Federației Ruse se decid de secțiile consulare ale Rusiei.

 

De asemenea, solicitanții de vize se pot adresa direct la Secția Consulară a Ambasadei în vederea depunerii documentelor. Acest lucru se realizează prin o programare on-line prealabilă pe site-ul: http://bucharest.kdmid.ru/queue-ro/.

 

Atenţie! Secția Consulară acceptă numai documentele acelor persoane care şi-au făcut o programare on-line nominală.

 

Programarea trebuie să se facă pentru fiecare persoană, separat.

Informația generala

 • Despre termenul de primire a vizei

 • Despre numărul de intrări/ieșiri

 • Despre taxe consulare

 • Instrucțiuni pentru obținerea vizei rusești

Tarife

Tipuri de viză

 • Viza turistică

 • Viza de afaceri

 • Viza umanitara

 • Viza privată 

 • Viza de muncă

 • Viza de studii

 • Viza de tranzit

Transferarea sau refacerea vizei

Întrebări frecvente

Reguli generale

ATENȚIE

În conformitate cu Hotărârea Guvernului al Federației Ruse din 16 august 2004 Nr. 413 „Privind fișa de migrație“, un cetățean străin, la intrarea în Federația Rusă, e obligat să obțină și să completeze o fișa de migrație, sa o prezinte funcționarului organului de control de frontieră care, după verificarea conformității datelor introduse în fișa de migrație cu datele din pașaport și din viză, aplică în fișa de migrație mențiunea privind intrarea în Federația Rusă.

Fișele de migrație se eliberează cetățenilor străini la intrarea în Federația Rusă, în mod gratuit, de către organul de control de frontieră sau de catre reprezentanții organizațiilor, care prestează servicii de transport cetățenilor străini, care intră în Federația Rusă.

Fișa de migrație trebuie să fie păstrată de către cetățeanul străin pe durata perioadei de ședere pe teritoriul Federației Ruse și trebuie să fie prezentată împreună cu alte documente pentru înregistrarea la locul de reședință.

În cazul deteriorării sau al pierderii fișei de migrație, cetățeanul străin este obligat în termen de trei zile să anunțe unitatea teritorială a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei din zona de reședință. După prezentarea de către cetățeanul străin a documentelor, pe baza cărora el a intrat în Federația Rusă, i se eliberează gratuit un duplicat al fișei de migrație.

La ieșirea din Federația Rusă, cetățeanul străin este obligat să predea fișa de migrație autorităților de frontieră la punctul de control pentru trecerea frontierei de stat a Federației Ruse.

 

Informația generală

Cetățeanul străin trebuie să primească viza pentru intrarea în Federația Rusă, dacă altceva nu este prevăzut de tratatele internaționale.

Viza trebuie obținută înainte de călătoria în Federația Rusă.

Viza se lipește în pașaportul cetățeanului străin și conține următoarele informații: numele de familie, prenumele (cu literele alfabetului rusesc și ale celui latin), data nașterii, sexul, cetățenia (cetățenia dobândită), numărul documentului, care atestă identitatea, data eliberării vizei, durata permisă de ședere în Federația Rusă, numărul invitației pentru intrarea în Federația Rusă sau deciziei unui organ de stat, termenul de valabilitate al vizei, scopul călătoriei, informații despre organizația care a eliberat invitația (sau despre persoana fizică ce a făcut invitația), tipul vizei (simplă sau multiplă).

 

În atenția cetățenilor Federației Ruse care posedă și altă cetățenie!

Vă atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu articolul 6 din Legea Federală № 114-F3 ”Despre procedura de ieșire și intrare în Federația Rusă” din data de 15 august 1996, ”ieșirea din Federația Rusă și intrarea în Federația Rusă de către cetățenii Federației Ruse se fac pe baza documentelor valabile, care atestă identitatea cetățeanului Federației Ruse în afara granițelor acesteia”.

În plus, în conformitate cu punctul 1 al articolului 6 al Legii Federale № 62-F3 ”Despre cetățenia Federației Ruse”, din 31 mai 2002 ”cetățeanul Federației Ruse, care deține și o altă cetățenie, este privit de Federația Rusă numai ca cetățean al Federației Ruse, cu excepția cazurilor prevăzute de tratatele internaționale ale Federației Ruse sau Legea federală. Dobândirea de către un cetățean al Federației Ruse a unei alte cetățenii, nu atrage după sine pierderea cetățeniei Federației Ruse”.

Astfel, obținerea de către cetăceni Federaţiei Ruse vizelor ruse în pașapoartele străine este categoric interzisă!

 

Program de lucru al Secţiei Consulare

1. Depunerea documentelor pentru obţinerea vizelor ruse: luni, marți, joi și vineri între orele 9.00 și 12.00.

2. Eliberare pașapoartelor depuse anterior pentru obţinerea vizelor: luni, marți, joi și vineri între orele 12.00 şi 12.30.

 

Termenul de obţinere a vizei

Ambasada sau Consulatul General al Federației Ruse analizează cererile de viză și decide eliberarea sau refuzul de eliberare a vizei în termenele stabilite pentru tipul simplu de viză, (de obicei de la 5 până la 10 zile lucrătoare), după prezentarea setului complet de documente și plata taxelor consulare.

În anumite cazuri, termenul de analiză a solicitărilor de viză se poate modifica în funcție de hotărârea oficiului consular (până la 30 zile).

În cazuri excepționale, când este necesară deplasarea urgentă în Federația Rusă, cetățeanul poate solicita eliberarea vizei în regim de urgență, termenul de analiză a documentelor putând fi scurtat până la trei zile lucrătoare.

 

Numărul de intrări/ieșiri

Viza cu o intrare oferă dreptul cetățeanului străin să treacă frontiera de stat a Federației Ruse o dată pentru intrare și o dată pentru ieșirea din Federația Rusă.

Viza cu două intrări oferă dreptul cetățeanului străin să treacă frontiera Federației Ruse de două ori pentru intrare și de două ori pentru ieșirea din Federația Rusă.

Viza multiplă oferă dreptul cetățeanului străin la un număr multiplu (mai mare de doi) de intrări în Federația Rusă. Pe baza vizei multiple, cetățenii statelor Uniunii Europene, care sunt membre ale Acordului, pot petrece pe teritoriul Federației Ruse nu mai mult de 90 de zile (neîntrerupte sau însumate) în decurs de 180 de zile. În cazul încălcării acestei reguli, în conformitate cu legislația rusească în vigoare, sunt prevăzute sancțiuni, inclusiv interzicerea intrării în Federația Rusă.

Cetățenii străini care planifică să petreacă în Federația Rusă mai mult de 3 luni, trebuie să obțină viză de muncă sau de studii în funcție de scopul șederii sau să obțină permis de ședere temporară sau permanentă în Federația Rusă.  

 

Taxa consulară

La depunerea documentelor pentru întocmirea vizei de intrare în Federația Rusă se vor percepe taxele consulare.

Taxa consulară se percepe de către oficiul consular pentru analiza cererii de eliberare a vizei. Taxa consulară se poate schimba în funcție de categoria vizei, tipul și durata acesteia, precum și de cetățenia solicitantului.

Taxele consulare se plătesc înainte de analiza documentelor și, în caz de refuz de eliberare a vizei de către oficiul consular, nu se returnează.

Instrucțiuni pentru obținerea vizei ruse

Pasul 1

În funcție de scopul călătoriei în Rusia, alegeți tipul de viză necesar și faceți cunoștință cu lista de documente și cerințe necesare întocmirii acestora.

Pasul 2

Pregătiți setul documentelor necesare în conformitate cu lista corespunzătoare tipului de viză ales de dumneavoastră.

Pasul 3

Completați formularul electronic pentru viză de pe site-ul visa.kdmid.ru Secției consulare a Ministerului de Afaceri Externe al Federației Ruse.

Pasul 4

Alegeți unde intenționați să depuneți documentele:

 • Secția Consulara a Federației Ruse București;

 • Consulatul General al Federației Ruse Constanța.

Pasul 5

Imprimați formularul completat și semnați-l personal. 

Pasul 6

Depuneți documentele și formularul pentru viză la Secția Consulara a Federației Ruse (București);

Pasul 7

Faceți plata pentru viză.

 

Tipuri de viză

 

Viza turistică

Viza turistică obișnuită se acordă cetățenilor români, cetățenilor altor state și apatrizilor pentru șederea de scurtă durată în scop turistic (vizitarea evenimentelor culturale, excursii, cunoașterea obiectivelor turistice), pe baza confirmării din partea unei firme rusești, care desfășoară activități turistice, cu privire la primirea turistului străin.

Durata maximă a șederii în Federația Rusă pe baza vizei turistice este de până la 30 de zile.

Se admite posibilitatea intrării în scopul desfășurării unor tratative de scurtă durată pentru afaceri, participării la expoziții, licitații, precum și pentru consultații sau investigații medicale. În acest caz, în confirmarea cu privire la primirea turistului străin, la rubrica ”Scopul călătoriei” se indică ”turism în scop special”, iar viza se eliberează pentru numărul de zile necesare desfășurării activităților, în conformitate cu termenul indicat în confirmarea privind șederea (nu mai mult de 30 de zile). Viza turistică se acordă pentru una sau două intrări în Federația Rusă.

Viza turistică cu două intrări se acordă cetățeanului străin numai în cazul în care pe parcursul șederii în Rusia este prevăzută vizitarea unor state vecine Rusiei (țările din vecinătatea apropiată (CSI și statele baltice) sau vizitarea unui stat de unde întoarcerea se face pe teritoriul Federației Ruse (de exemplu, China, Mongolia). Totodată itinerariul trebuie indicat în biletul turistic (sau în confirmarea primirii turistului străin, eliberată de organizația rusă primitoare).

În vederea obținerii vizei turistice obișnuite cu o intrare sau cu două intrări este necesar să prezentați următoarele documente:

 1. Confirmare de primire a turistului de către organizația rusă care desfășoară activități turistice, ale cărei date sunt înregistrate în Registrul Federal Unic al operatorilor turistici;

 2. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;

 3. Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant; 

 4. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);

 5.  Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, China (numai pentru vize turistice), Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.

În funcție de scopul şederii, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România pe o perioadă mai mare de 90 de zile poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanelor apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 

Viza de afaceri

Viza de afaceri obișnuită se acordă cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea în Federația Rusă cu scopuri de afaceri (seminarii, conferințe, întâlniri cu parteneri de afaceri, negocieri).

Se eliberează pe baza invitației întocmite de Serviciul Federal Rus de Migrație, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse sau pe baza unei solicitări scrise a unei organizații*.

Viza de afaceri poate fi cu o intrare sau cu două intrări, cu termen de valabilitate de până la 90 de zile sau multiplă pentru o perioadă de până la 1 an (dacă altceva nu este prevăzut de acordul internațional al Federației Ruse).

Atenție! Șederea pe teritoriul Federației Ruse pe baza vizei multiple obișnuite de afaceri nu poate depăși 90 de zile în decursul fiecărei perioade de 180 de zile.

*Solicitarea scrisă.  Acest document trebuie completat pe hârtie cu antet cu toate datele organizației care inițiază invitația și trebuie să conțină următoarele informații: 

а) pentru persoana invitată: nume, prenume, data nașterii, cetățenie, numărul documentului care atestă identitatea, durata și scopul călătoriei, numărul intrărilor, itinerariul deplasării;

b) pentru persoana juridică (compania, organizația) care inițiază invitația: denumirea completă a persoanei juridice, adresa, CIF, numărul de înregistrare, numele și funcția persoanei care semnează solicitarea, ștampila organizației. 

Pentru întocmirea vizei obișnuite de afaceri cu o intrare, două intrări sau multiplă sunt necesare:

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Serviciul Federal Rus de Migrație;  Sau

 2. Decizia Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse cu privire la eliberarea vizei; Sau

 3. Solicitarea scrisă a organizației sau instituției primitoare;

 4. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;

 5. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant;

 6. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);

 7. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria  - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabila  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

 1. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 

Viza umanitară 

Viza umanitară se acordă cetățenilor români, cetățenilor altor state și apatrizilor pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse cu scopul organizării, reînnoirii sau consolidării legăturilor științifice, culturale, socio-politice, realizarea activităților sportive, religioase și caritabile, precum și pentru acordarea de ajutor umanitar.   

Se eliberează pe baza invitației întocmite de Serviciul Federal Rus de Migrație, sau pe baza solicitării scrise din partea organizației sau instituției primitoare, precum și pe baza deciziei Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Viza umanitară poate fi cu o intrare sau cu două intrări, pe o perioadă de până la 90 de zile, sau multiplă cu durata de până la 1 an (dacă nu este prevăzut altceva prin acordul internațional al Federației Ruse).

Atenție! Șederea pe teritoriul Federației Ruse pe baza vizei multiple umanitare nu poate depăși 90 de zile în decursul fiecărei perioade de 180 de zile.

În vederea întocmirii vizei umanitare cu o intrare, două intrări sau multiple sunt necesare:

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Serviciul Federal Rus de Migrație;  Sau

 2. Decizia Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse cu privire la eliberarea vizei; Sau 

 3. Solicitarea scrisă a organizației sau instituției primitoare; 

 4. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;

 5. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant; 

 6. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);

 7. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene, în unele cazuri, în funcție de categoria solicitantului și scopul călătoriei, puteți fi scutiți de plata taxelor consulare pentru întocmirea vizei umanitare.  

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 

Viza privată 

Viza privată obișnuită se eliberează cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse în scop de vizită pe baza: 

 1. Invitației Serviciului Federal Rus de Migrație la cererea cetățeanului Federației Ruse sau cetățeanului străin, care posedă permis de ședere în Federația Rusă, sau la cererea persoanei juridice;

 2. Solicitării scrise a cetățeanului Federației Ruse adresate șefului oficiului consular cu privire la intrarea pe teritoriul Rusiei împreună cu membrii familiei sale, care sunt cetățeni străini;

 3. Solicitării autentificate la notar a cetățeanului Uniunii Europene, care locuiește pe baze legale în Federația Rusă și care își invită rudele apropiate.

Viza privată obișnuită poate fi eliberată, de asemenea, în legătură cu necesitatea intrării în Federația Rusă pentru un tratament de urgență sau ca urmare a unei boli grave sau morții unei rude apropiate cu condiția existenței documentelor care confirmă necesitatea tratamentul urgent, sau ca urmare a unei boli grave sau morții unei rude apropiate.

Atenție! Viza privată obișnuită se eliberează pentru o perioadă de până la 90 de zile și poate fi cu o intrare sau cu două intrări.

Cazuri speciale

Persoanele care vizitează cimitire militare sau civile au obligația să prezinte următoarele documente (*În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene):

 • Originalul sau copia legalizată la notar a documentului care atestă înhumarea. Documentul trebuie să fie eliberat de autoritățile ruse sau de ”Crucea Roșie”;

 • Originalul sau copia documentului care atestă gradul de rudenie al solicitantului (rude pe linie directă*) cu defunctul. *Rude pe linie directă sunt considerați părinții, copiii, nepoții, soții, bunicile, bunicii, frații și surorile;

 • Persoanelor care vizitează cimitirele militare sau civile, conform regulamentului, li se acordă vize private cu perioadă de valabilitate de până la 14 zile.

Pentru un tratament de urgență sau ca urmare a unei boli grave sau morții unei rude apropiate ce impune deplasarea în Federația Rusă, cetățeanului străin i se poate elibera viză privată obișnuită pe baza deciziei Ambasadorului Federației Ruse sau a Consulului General al Federației Ruse la solicitarea scrisă a cetățeanului străin.

Solicitarea va fi însoțită de:

 • confirmarea scrisă a unei instituții medicale rusești cu antet (și ștampilă) cu referire la necesitatea acordării ajutorului medical de urgență, a spitalizării urgente, a investigației urgente sau cu privire la afecțiunea gravă a persoanei la care se dorește vizita și care necesită îngrijire permanentă;

 • sau certificat de deces a persoanei – rudei apropiate a solicitantului. Rude apropiate sunt considerați soții, copiii, părinții, inclusiv părinții soțului sau ai soției, dacă unul dintre soți este persoana însoțitoare, surorile, frații;

 • sau telegramă internațională despre deces, certificată de un funcționar al instituției respective;

 • document care certifică gradul apropiat de rudenie dintre solicitant și cel care întreprinde vizita, gradul apropiat de rudenie dintre solicitant și defunct.

                                                   

Documente necesare

Pentru întocmirea vizei private obișnuite cu una sau două intrări este necesar să prezentați: 

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Serviciul Federal Rus de Migrație;  Sau

 2. Solicitare scrisă a cetățeanului Federației Ruse adresate șefului oficiului consular cu privire la intrarea pe teritoriul Rusiei împreună cu membrii familiei sale, care sunt cetățeni străini; 
  Important! Solicitarea trebuie depusă personal de către cetățeanul al Federației Ruse.

  Cererea trebuie însoțită de:

 • copia după ambele pașapoarte ale membrului de familie cu cetățenie rusă, care face solicitarea;

 • documentele care confirmă gradul de rudenie cu solicitantul (copii ale certificatului de naștere ale copilului minor sau certificatului de căsătorie). 

Important! Documentelor în limba română, care confirmă gradul de rudenie cu solicitantul, li se anexează în mod obligatoriu traducerea în limba rusă, efectuată de un traducător autorizat.

 1. Solicitarea scrisă autentificată la notar a cetățeanului Uniunii Europene, care locuiește pe baze legale în Federația Rusă și care își invită rudele apropiate* - soți, copii, părinți, bunică și bunic, nepoți. Baza legală de locuire în Federația Rusă a persoanei care inițiază invitația trebuie confirmată prin anexarea unor copii ale documentelor care indică statutul său, precum permisul de ședere, permis de reședință temporară, viză de studii sau de muncă. 

  *În susținerea gradului de rudenie se prezintă copii ale documentelor de stare civilă corespunzătoare sau documente similare acestora care se eliberează în alte state. În cazul solicitării bunicilor, nepoților și nepoatelor sunt necesare copii a două certificate de stare civilă sau documente similare acestora care se eliberează în alte state care confirmă gradul de rudenie pe linie directă între persoanele amintite.

Important! Documentelor în limba română, care confirmă gradul de rudenie cu solicitantul, li se anexează în mod obligatoriu traducerea în limba rusă legalizată de un notar, efectuată de un traducător autorizat. 

 1. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, al cărui termen de valabilitate să fie mai mare de 6 luni de la data expirării termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;

 2. Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant; 

 3. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);

 4. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

 Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene, în unele cazuri, în funcție de categoria solicitantului și scopul călătoriei, puteți fi scutiți de plata taxelor consulare pentru întocmirea vizei umanitare.  

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”.

 

Viza de muncă

Viza de muncă obișnuită se eliberează cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse cu scopul îndeplinirii activității de serviciu pe baza invitației, întocmite de Serviciul Federal Rus de Migrație cu posibilitatea prelungirii ei ulterioare de către organul Serviciului Federal Rus de Migrație pe teritoriul Rusiei.

Drept bază pentru prelungirea vizei poate servi contractul de muncă sau contractul civil de prestare servicii, încheiat în conformitate cu legislația Federației Ruse.

Viza de muncă poate fi numai cu o intrare, cu termen de valabilitate de până la 90 de zile, (cu excepția specialiștilor de înaltă calificare).

Pentru întocmirea vizei de muncă obișnuite cu una sau două intrări este necesar să prezentați: 

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Serviciul Federal Rus de Migrație; 

 2. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, valabil încă 1,5 ani de la data de începere a termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;

 3. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru imprimat și semnat personal de către solicitant;

 4. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);

 5. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

 6. Certificat medical privind absența infecției cu HIV a cetățeanului.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

 Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanele apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 

Viza de studii

Viza de studii obișnuită se eliberează cetățenilor României, cetățenilor altor state și persoanelor apatride pentru intrarea pe teritoriul Federației Ruse cu scopul efectuării studiilor în instituții de învățământ, pe baza invitației întocmite de Serviciul Federal Rus de Migrație sau pe baza deciziei Ministerului Afacerilor Externe din Rusia.

Viza de studii poate fi cu o intrare sau cu două intrări, cu o perioadă de valabilitate de până la 90 de zile.

Prelungirea ulterioară a vizei se realizează de Serviciul Federal Rus de Migrație din localitatea de ședere, unde cetățeanul străin este luat în evidență prin acordarea vizei multiple pentru perioada contractului de studii, încheiat în conformitate cu legislația Federației Ruse din domeniul educației, dar nu mai mult de 1 an pentru fiecare viză acordată.   

Viza de studii obișnuită în scopul efectuării unor studii de scurtă durată, cursuri, stagii, poate fi eliberată pe baza solicitării instituției ruse de învățământ. 

Pentru întocmirea vizei private obișnuite cu una sau două intrări este necesar să prezentați: 

 1. Invitație de călătorie în Federația Rusă, întocmită de Serviciul Federal Rus de Migrație; Sau

 2. Decizia Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse de eliberare a vizei; Sau

 3. Solicitarea instituției de învățământ;

 4. Pașaportul cu minim două pagini libere pentru viză, valabil încă 1,5 ani de la data de începere a termenului de valabilitate al vizei. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;

 5. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru imprimat și semnat personal de către solicitant;

 6. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);

 7. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

 8. Certificat medical privind absența infecției cu HIV a cetățeanului.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Dacă nu sunteți cetățean român, atunci este necesar să prezentați suplimentar:

1. Permisul de ședere neîntreruptă în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile pentru cetățenii următoarelor state: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egipt, Irlanda, Lesotho, Libia, Macedonia, Mali, Mexic, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Oman, Republica Coreea, Arabia Saudită, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Sierra Leone, Guineea Ecuatorială, Republica Africa de Sud, Japonia.     

În funcție de legislația națională, un document de confirmare a șederii neîntrerupte în România, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, poate fi viza de studii sau de muncă, permisul de muncă, permisul de ședere temporară sau permanentă.

2. Permisul de ședere permanentă, sau orice alt document analog, pentru cetățenii următoarelor state: Algeria, Angola, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak, Iran, China, Republica Democrată Populară Coreeană, Nepal, Nigeria, Pakistan, Ruanda, Siria, Somalia, Turcia, Ciad, Sri Lanka, Etiopia.  

Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

În conformitate cu prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeană si Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor cetățenilor Federației Ruse și ai Uniunii Europene, în unele cazuri, în funcție de categoria solicitantului și scopul călătoriei, puteți fi scutiți de plata taxelor consulare pentru întocmirea vizei de studii.  

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular.

Termenul de procesare a vizelor depinde de tipul de invitație și se stabilește de către Consulatul Rus. În unele cazuri, termenul de procesare a vizelor poate fi modificat prin decizia Consulatului Rus.

Costul și termenul de eliberare a vizei pentru cetățenii altor state sau persoanelor apatride se calculează conform ”Tarifelor taxelor pentru servicii consulare, percepute de instituțiile consulare ale Federației Ruse”. 

 

Viza de tranzit

Viza obişnuită de tranzit cu o intrare se acordă cetăţenilor români, cetăţenilor altor state şi cetățenilor apatrizi care călătoresc într-o altă ţară tranzitând teritoriul Federaţiei Ruse. Viza de tranzit se acordă pentru o perioadă de până la 10 zile (când solicitantul călătoreşte cu maşina sau trenul) sau până la 3 zile (când solicitantul călătoreşte cu avionul), pe baza biletelor de călătorie valabile pentru ieșirea din Federaţia Rusă, a deţinerii fie a unei vize valabile pentru intrarea în ţara de destinaţie, fie a unei vize a țării de destinație, sau a paşaportului ţării respective.

Cetăţeanului străin care tranzitează teritoriul Federaţiei Ruse pentru a ajunge în statul de destinaţie cu un autovehicul (de gabarit mic sau mare) i se acordă viza de tranzit pentru termenul necesar pe cel mai scurt traseu (dar nu mai mult de 10 zile). Termenul de valabilitate a vizei în acest caz se calculează plecând de la parcurgerea unei distanţe medii de 500 de kilometri pe zi.

Termenul de valabilitate a unei vize cu două intrări nu poate depăşi o lună de zile. În cazul în care cetăţeanul străin trebuie să tranziteze Rusia pentru a ajunge într-o ţară terţă, după care se întoarce tot prin Rusia, dar într-un termen care depăşeşte o lună de zile, atunci el va solicita o viză cu o singură intrare, iar o a doua viză de tranzit urmează a fi solicitată la Consulatul Rusiei din ţara de destinaţie a cetăţeanului străin. 

Nu este nevoie de viză rusească de tranzit:

 • în cazul unei călătorii cu avionul fără escală deasupra teritoriului Federaţiei Ruse;

 • în cazul unei escale pe un aeroport din Federaţia Rusă care are zonă de tranzit şi cu condiţia ca următorul zbor în ţara de destinaţie să aibă loc în decurs de 24 de ore din momentul intrării în aeroportul din Federaţia Rusă.

Important! În cazul în care intenţionaţi să părăsiţi zona de tranzit, viza de tranzit este obligatorie!

Atenţie! În urma intrării în vigoare a Tratatului privind Uniunea Economică Eurasiatică, toate cursele între ţările membre sunt considerate zboruri interne. Drept urmare, controlul de frontieră este efectuat doar într-una dintre aceste ţări. De aceea, pasagerii, care au ca destinaţie una dintre ţările membre și fac escală în Rusia, au nevoie de viza rusească de tranzit. 

Vă atragem atenția că cetățenii străini și apatrizii pot traversa frontiera de stat pe segmentul ruso-belorus folosind zborurile directe între Federaţia Rusă şi Republica Belarus. În privința cetățenilor străini și apatrizilor care sosesc din Republica Belarus și/sau pleacă în Republica Belarus prin teritoriul Federației Ruse se efectuează controlul de frontieră. În legătură cu aceasta toți cetățenii străini și apatrizii care călătoresc din/către Republica Belarus prin teritoriul Federației Ruse cu avionul trebuie să obțină o viză pentru tranzitarea Rusiei.

 

Pentru obţinerea unei vize obişnuite de tranzit cu o intrare sau două intrări sunt necesare următoarele documente: 

 1. Biletele de călătorie valabile pentru intrarea şi ieşirea din Federaţia Rusă; 

 2. Viza pentru intrarea într-o ţară învecinată cu Federaţia Rusă sau viza statului de destinaţie, sau paşaportul statului respectiv, sau o cerere motivată şi documente care să dovedească necesitatea staţionării, dacă nu este prevăzut altceva printr-un acord internațional. Cetăţenii străini care, în conformitate cu acordurile interstatale, nu au nevoie de viză pentru ţara de destinaţie, nu trebuie să prezinte viza; 

 3. Paşaportul valabil 6 luni de zile după expirarea termenului de valabilitate al vizei, care să conţină cel puţin 2 pagini goale pentru vize. De asemenea, este necesar sa prezentati copia primei pagini din pasaport;

 4. Chestionarul / Formularul pentru viză, completat pe site-ul visa.kdmid.ru, imprimat și semnat personal de către solicitant;

 5. Fotografie color 3,5х4,5 cm pe fundal alb, cu imaginea clară a chipului (din față), fără ochelari cu lentile fumurii și cu capul descoperit (cu excepția cetățenilor, care, din motive de apartenență națională sau religioasă, nu se pot fotografia cu capul descoperit);

 6. Pentru cetățenii următoarelor state: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Islanda, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, RomâniaSlovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria - polița de asigurare medicală cu suma minima de asigurare de 30 000 EUR, valabilă  pe teritoriul Federației Ruse pe toată perioada călătoriei.

Atenție! Oficiul consular are dreptul de a solicita documente suplimentare în vederea întocmirii vizei, să invite la interviu sau să prelungească termenul de întocmire a vizei.

Atenție! Dacă sunteți cetățean apatrid sau nu sunteți cetățean român sau al Uniunii Europene, vă rugăm să vă informați despre costul vizei la Oficiul consular .

Costul şi termenul de eliberare a vizelor pentru cetăţenii altor ţări şi pentru apatrizi se calculează în conformitate cu „Tariful taxelor pentru servicii consulare, percepute de oficiile consulare ale Federaţiei Ruse”. 

Transferarea sau refacerea vizei indiferent de cetățenie 

Atenție! Înainte de predarea documentelor pentru transferarea sau refacerea vizei, vă rugăm să vă consultați la Secția Consulara cu privire la procedură, documente necesare și termenul de analiză a acestora.

 

ATENȚIE

Vă atragem atenția asupra faptului că intrarea pe teritoriul Federației Ruse a cetețenilor români cu pașaportul expirat care conține o viză încă valabilă pentru călătorii în Rusia însoțit de un pașaport nou valabil fără viză nu este prevăzută de legislația rusă în vigoare.

În cazul în care un cetețean străin posesor de o viză valabilă pentru călătorii în Rusia a obținut un pașaport nou, pașaportul precedent fiind anulat, viza încă valabilă pentru călătorii în Rusia poate fi transferată din pașaportul vechi în cel nou în orice secție consulară a Federației Ruse peste hotare.

 

Vize electronice - regiunea Kaliningrad

Începând cu 1 iulie 2019, în conformitate cu Ordonanța Guvernului Federației Ruse din 15 mai 2019 Nr. 595, cetățenii străini, a căror lista este stabilită de către Guvernul Federației Ruse, pot să solicite, pe site-ul specializat al MAE al Rusiei la adresa http://electronic-visa.kdmid.ru vize de afaceri, umanitare și turistice cu o singură intrare în formatul unui document electronic (viză electronică) pentru a vizita regiunea Kaliningrad.

Viza poate fi obținută de cetățenii următoarelor țări: Austria, Andorra, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Vatican, Ungaria, Germania, Grecia, Danemarca, India, Indonezia, Iran, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Qatar, Cipru, China (inclusiv Taiwan), Republica Populară Democrată Coreeană, Kuwait, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexic, Monaco, Țările de Jos, Norvegia, Oman, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Arabia Saudită, Macedonia de Nord, Serbia, Singapore, Slovenia, Slovacia, Turcia, Filipine, Finlanda, Franța, Croația, Cehia, Elveția, Suedia, Estonia, Japonia.

Vizele electronice se eliberează gratuit pe baza formularului cetățeanului străin completat în format electronic pe site-ul sus-menționat al MAE al Federației Ruse cu cel puțin 4 zile calendaristice înainte de data intrării, o fotografie digitală fiind anexată în formatul unui fișier electronic. Alte documente nu sunt necesare.

Vizele electronice se eliberează pentru termenul de valabilitate de 30 de zile, începând cu data eliberării, termenul maxim de ședere permisă pe teritoriul Federației Ruse fiind de 8 zile de la data intrării.

Vizele electronice pentru vizitarea regiunii Kaliningrad sunt valabile pentru intrarea în Federația Rusă și ieșirea din Federația Rusă numai prin următoarele puncte de trecere a frontierei de stat a Federației Ruse aflate pe teritoriul regiunii Kaliningrad:

-punctul de trecere aerian „Kaliningrad (Khrabrovo)”;

-punctul de trecere maritim „Kaliningrad (sectoarele din orașele Kaliningrad, Baltiysk și Svetly)”;

-punctele de trecere rutiere „Bagrationovsk”, „Gusev”, „Mamonovo (Gzhekhotki)”, „Mamonovo (Gronovo)”, „Morskoe”, „Pogranichny”, „Sovetsk”, „Chernyshevskoe”;

-puctele de trecere feroviare „Mamonovo”, „Sovetsk”.

Cetățenii străini care au obținut viza electronică pentru vizitarea regiunii Kaliningrad au dreptul să se afle și să călătorească numai în limitele teritoriului regiunii Kaliningrad. Intrarea pe baza acesteia în restul teritoriului Federației Ruse cu scopul tranzitului în regiunea Kaliningrad sau al ieșirii din această regiune, inclusiv prin aeroport fără escală, nu este posibilă.

Companii de transporturi pot verifica dacă cetățeanul străin are o viză electronică valabilă pe site-ul specializat al MAE al Federației Ruse la adresa https://evisacheck.kdmid.ru/. Informația privind procedura verificării este prezentată în rusă și engleză.

 

Vize electronice - orașul Sankt-Petersburg și regiunea Leningrad

Începând cu 1 octombrie 2019, în conformitate cu Decretul Preşedentului Federației Ruse din 18 iulie 2019 Nr. 347, cetățenii străini, a căror lista este stabilită de către Guvernul Federației Ruse, pot să solicite, pe site-ul specializat al MAE al Rusiei la adresa http://electronic-visa.kdmid.ru vize de afaceri, umanitare și turistice cu o singură intrare în formatul unui document electronic (viză electronică) pentru a vizita oraşul Sankt Petersburg şi regiunea Leningrad.

Viza poate fi obținută de cetățenii următoarelor țări: Austria, Andorra, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Vatican, Ungaria, Germania, Grecia, Danemarca, India, Indonezia, Iran, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Qatar, Cipru, China (inclusiv Taiwan), Republica Populară Democrată Coreeană, Kuwait, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexic, Monaco, Țările de Jos, Norvegia, Oman, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Arabia Saudită, Macedonia de Nord, Serbia, Singapore, Slovenia, Slovacia, Turcia, Filipine, Finlanda, Franța, Croația, Cehia, Elveția, Suedia, Estonia, Japonia.

Companii de transporturi pot verifica dacă cetățeanul străin are o viză electronică valabilă pe site-ul specializat al MAE al Federației Ruse la adresa https://evisacheck.kdmid.ru/.

 

Întrebări frecvente

 


1. Trebuie să mă programez pentru primirea pașaportului?

Nu. Paşapoartele se pot ridica zilnic de la Secția consulara între orele 12:00 – 12:30.


2. Pot aplica pentru două vize simultan?

Nu. În conformitate cu legile Federaţiei Ruse, într-un paşaport nu pot fi aplicate două vize valabile.

Dacă deja aveţi în paşaport o viză valabilă (de exemplu, o viză cu o intrare sau două intrări nefolosită sau cu care aţi intrat în ţară doar o singură dată sau o viză multiplă nefolosită), vă recomandăm să solicitaţi o nouă viză nu mai devreme de 10 zile înainte de expirarea acesteia.


3. În ce cazuri este necesar un certificat medical ce atestă absența HIV?

Certificatul medical ce atestă lipsa HIV este necesar tuturor solicitanţilor unei vize de muncă sau de studii (cu o singură intrare, cu două intrări sau multiplă), pe baza invitaţiilor din partea Serviciului Federal Rus de Migraţie, deoarece aceste vize pot fi prelungite în Rusia.


4. Care sunt documentele și în ce situații am nevoie strict de documente originale?

Trebuie să fie prezentate în original următoarele documente: 

- paşaportul valabil pentru minimum 6 luni de la data expirării vizei (un an şi jumătate de la data începerii termenului de valabilitate al vizei, în cazul vizei de muncă sau de studii);
- chestionarul / formularul pentru viză, imprimat şi semnat de solicitant personal. Semnătura trebuie să corespundă cu semnătura din paşaport;
-o fotografie;
- invitaţia în cazul solicitării unei vize multiple. Este obligatorie depunerea invitaţiei primite de la Serviciul Federal Rus de Migraţie în original pentru obţinerea oricăror tipuri de vize atât private, cât şi multiple de muncă, studii, umanitare şi de afaceri;
- poate fi acceptată o copie a invitaţiei Serviciului Federal Rus de Migraţie doar pentru întocmirea vizelor de afaceri şi umanitare cu o singură intrare sau cu două intrări, cu rezerva că, în caz de necesitate, Oficiul Consular poate cere prezentarea invitaţiei în original;
- poliţa de asigurare medicală.

Atenţie! Oficiul Consular îşi rezervă dreptul de a solicita originalele documentelor care au fost prezentate, anterior, în copie. 


5. Cetățenii căror state nu au nevoie de viză pentru a călători în Federația Rusă?

Nu au nevoie de viză pentru a călători în Federaţia Rusă cetăţenii din ţările care au încheiat cu Rusia Acordul de Anulare sau Simplificare a Regimului de Vize. 

De regulă, fără viză pot fi efectuate călătorii de scurtă durată (nu mai mult de 90 de zile din 180 de zile pe an). În cazul în care este necesară o şedere în Rusia pe o perioadă mai lungă de timp trebuie solicitată viza corespunzătoare. 

De asemenea, nu este nevoie de viză în cazul intrării şi ieşirii din Rusia în conformitate cu programul „72 de ore fără viză” (la bordul feribotului). 


6. Nu sunt cetățean al UE, în ce condiții pot obține viza??

Cetăţenii statelor care nu fac parte din Uniunea Europeană pot depune actele pentru o viză rusească doar cu un voucher turistic, o invitaţie din partea Serviciului Federal Rus de Migraţie sau cu o invitaţie din partea Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse (dacă nu este prevăzut altceva printr-un acord internaţional al Federaţiei Ruse). 

Dacă în invitaţie se indică ca loc de reşedinţă România trebuie să se prezinte documentele care dovedesc legalitatea şederii în România. 


7. Ce documente sunt necesare pentru cetăţenii australieni, americani, britanici, canadieni şi georgieni?

Cetăţenii tuturor ţărilor sus-menţionate trebuie să completeze chestionarul / formularul pentru viză pe două pagini. 

Cetăţenii australieni trebuie să prezinte o autobiografie detaliată (cu traducere în limba rusă). 

În cazul în care doresc să obţină o viză multiplă, toţi cetăţenii din ţările sus-menţionate trebuie să depună chestionarul pentru viză în două exemplare. Al doilea exemplar poate fi prezentat sub formă de copie. 


8. Câte zile poate dura o călătorie cu viză turistică?

Cu o viză turistică puteţi să vă aflaţi în Rusia până la o lună de zile (30 de zile). 

Dacă însă călătoria este planificată pe o perioadă mai mare de 15 zile, trebuie să prezentaţi suplimentar itinerariul în Rusia de la firma de turism care se ocupă cu organizarea călătoriei, precum şi documente care să ateste plata integrală a serviciilor turistice (factura pe numele dvs., chitanţa sau un extras de cont, dacă aţi efectuat plata cu cardul sau prin transfer bancar). 


9. Fac escală într-un aeroport rusesc. Am nevoie de viză de tranzit?

Dacă escala are loc în interiorul zonei de tranzit în decurs de 24 de ore sau dacă nu se schimbă terminalul, atunci nu este necesară viza de tranzit. În acest caz, nu puteţi să părăsiţi aeroportul pentru a vizita oraşul. 

Viza de tranzit este necesară doar dacă, în timpul escalei, pasagerul se află în zona de tranzit mai mult de 24 de ore. 

Se recomandă ca, atunci când cumpăraţi biletele, să vă informaţi la compania aeriană dacă pe traseul respectiv aveţi nevoie de viză de tranzit. Atenţie! În cazul unui tranzit forţat, puteţi obţine viza de tranzit la Oficiul Consular din aeroport. 

Atenţie! În urma intrării în vigoare a Tratatului privind Uniunea Economică Eurasiatică, toate cursele între ţările membre sunt considerate zboruri interne. Drept urmare, controlul de frontieră este efectuat doar într-una dintre aceste ţări. De aceea, pasagerii, care au ca destinaţie una dintre ţările membre și fac escală în Rusia, au nevoie de viza rusească de tranzit. 


10. Intenționez să călătoresc cu mașina prin Rusia. De ce documente suplimentare am nevoie? 

De menţionat că tranzitul cu un automobil şi călătoria cu un automobil sunt două noţiuni diferite. 

Tranzitul este o parcurgere necesară pe teritoriul Rusiei, pe cel mai scurt traseu, de exemplu, atunci când nu se poate ajunge în ţara de destinaţie în alt mod sau durează mai mult timp. 

Timpul necesar pentru tranzit este calculat plecând de la 500 de km/zi pe cel mai scurt traseu (puteţi să vă verificaţi folosind google.maps). 

Călătoria cu automobilul prin Rusia pe oricare alt traseu este considerată o călătorie obişnuită sau turism auto. În acest caz, pentru obţinerea vizei trebuie să prezentaţi confirmarea de primire a turistului străin de la orice firmă de turism acreditată, care vă va alege traseul optim şi locurile de cazare (hoteluri). Scopul călătoriei în acest caz va fi „turism auto”. 

Pentru obţinerea vizei nu aveţi nevoie de documentele maşinii şi asigurare auto, însă veţi avea nevoie de ele la frontieră şi în timpul călătoriei. 


11. Cum să te înregistrezi la destinație când ajungi în Rusia?

FÎnregistrarea trebuie să se realizeze în decurs de șapte zile lucrătoare de la data sosirii Dvs. în Federația Rusă și reprezintă o informare (înștiințare) a autorităților  teritoriale ale Serviciului Federal pentru Migrație despre sosirea la locul destinației din Federația Rusă.  Toate procedurile cu privire la înregistrarea și ieșirea din evidențe sunt realizate de către Partea primitoare.

Este necesar să prezentați Părții primitoare de la locul destinației pașaportul și cardul de migrare, care se completează la intrarea în Federația Rusă. Pe parcursul acestei proceduri nu este permisă reținerea pașaportului, nici a cardului de migrare.  Parte primitoare pot fi atât cetățeni ai Rusiei, cât și cetățeni străini care locuiesc permanent în Federația Rusă sau apatrizi (care posedă permis de ședere), precum și persoane juridice, sucursale ale acestora sau reprezentanțe, în cadrul cărora locuiți sau lucrați.

În cazul cazării în hotel, Partea primitoare este administrația hotelului, care, în decurs de 24 de ore, înștiințează autoritățile teritoriale ale Serviciului Federal pentru Migrație cu privire la sosirea Dumneavoastră, realizează toate demersurile necesare cu privire la evidența cetățenilor străini și este responsabilă pentru respectarea regulilor de ședere.   

La plecarea Dvs. din Federația Rusă, Partea primitoare este obligată ca în decurs de 24 de ore să înștiințeze despre acest lucru autoritățile teritoriale ale Serviciului Federal pentru Migrație, trimițând partea desprinsă din formularul de înștiințare a sosirii, cu scopul scoaterii Dvs. din evidență. 

 

Reguli generale

Stimaţi vizitatori,

Înainte de a vizita Secția Consulara citiţi cu atenţie informaţiile următoare. 

În scopul asigurării securităţii vizitatorilor şi creării condiţiilor necesare pentru o activitate eficientă, în încăperile Secției Consulare se interzice:

 • să se facă fotografii şi înregistrări audio şi video;

 • să se fumeze, să se consume băuturi alcoolice, precum şi să se mănânce. Fac excepţie cetăţenii care trebuie să mănânce la recomandarea medicului, iar ora mesei coincide cu cea în care se află în Centrul de vize;

 • să se vorbească tare, să se facă gălăgie, să se înjure, să fie jigniţi sau să fie încălcate drepturile angajaților și ale vizitatorilor Centrului de vize;

 • să se vorbească la telefonul mobil şi să se folosească alte mijloace tehnice de comunicare;

 • să se asculte muzică la playere, tablete şi alte dispozitive fără folosirea căştilor;

 • să se deranjeze în orice mod liniştea celorlalţi vizitatori şi activitatea Centrului de vize.

Este interzisă intrarea în Secția Consulara cu următoarele obiecte:

 • orice tipuri de arme de foc, pneumatice şi traumatice (indiferent de deţinerea de autorizaţii şi permise);

 • arme pe bază de impulsuri electrice, spray-uri paralizante şi alte mijloace de autoapărare, arme albe, obiecte ascuţite, inclusiv tacâmuri;

 • substanțe explozive, inflamabile, otrăvitoare și toxice și alte obiecte, precum petarde, lichide inflamabile, butelii etc.).

Lista de mai sus nu este exhaustivă. Angajații Secției Consulare pot interzice introducerea în interiorul Centrului de vize și a altor obiecte care reprezintă un pericol pentru siguranța celorlalți.

 

Stimați vizitatori,

Vă rugăm să vă abțineți de la vizitarea Secției Consulare cu genți și valize mari, a căror amplasare în sala de așteptare ar putea pune în dificultate evacuarea de urgență a vizitatorilor, în caz de necesitate.

 

Atenție: Vă rugăm să fiți atenți la persoanele suspecte și la obiectele lăsate nesupravegheate în încăperile Secției Consulare. În cazul depistării lor, vă rugăm sa comunicați urgent unui angajat al Secției Consulare.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că administrația Secției Consulare are dreptul să refuze și să întrerupă procesul de primire a documentelor dacă solicitantul ignoră regulile sus-menționate și să-i ceară să părăsească clădirea Secției Consulare. 

 

Eliberarea vizelor cetățenilor din: Austria, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Germania, Grecia, Danemarca, Islanda, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Finlanda, Franța, Croația, Cehia, Elveția, Suedia și Estonia

 

Termenul de obţinere a vizei

Taxe consulare

(în dolari SUA)

1. Viza obișnuită cu o intrare

4-20 zile lucrătoare

41

1-3 zile lucrătoare

82

2. Viza cu două intrări 

4-20 zile lucrătoare

41

1-3 zile lucrătoare

82

3. Viza obișnuită multiplă 

4-20 zile lucrătoare

41

1-3 zile lucrătoare

82

4. Viza de tranzit cu o intrare

4-20 zile lucrătoare

41

1-3 zile lucrătoare

82

5. Viza de tranzit cu două intrări 

4-20 zile lucrătoare

41

1-3 zile lucrătoare

82

 

 

 

Eliberarea vizelor cetățenilor SUA

 

Termenul de obţinere a vizei

Taxe consulare

(în dolari SUA)

1. Viza obișnuită cu o intrare

4-20 zile lucrătoare

160

1-3 zile lucrătoare

160

2. Viza obișnuită cu două intrări 

4-20 zile lucrătoare

160

1-3 zile lucrătoare

160

3. Viza obișnuită multiplă 

4-20 zile lucrătoare

160

4. Viza de tranzit cu o intrare

4-20 zile lucrătoare

160

1-3 zile lucrătoare

160

5. Viza de tranzit cu două intrări 

4-20 zile lucrătoare

160

1-3 zile lucrătoare

160

 

Serviciul Vamal Federal al Rusiei

 

În conformitate cu articolul 27 partea 1 din Legea federală nr. 114-FZ (№ 114-ФЗ) din 15 august 1996 „Cu privire la procedura de ieșire din Federația Rusă și intrare în Federația Rusă”, evaziunea fiscală săvărşită de un cetățean străin în perioada de ședere pe teritoriul Federației Ruse reprezintă motivul pentru a lua, în privinţa persoanei respective, decizia de a nu-i permite intrarea în Federația Rusă.

Norma menționată se aplică și în cazurile de neîndeplinire de către un cetățean străin a obligației de a achita în termenul stabilit taxele vamale și impozitele, inclusiv în legătură cu încălcarea condițiilor de import temporar pe teritoriul vamal al Uniunii Economice Eurasiatice al mijloacelor de transport pentru uz personal.

Serviciul Vamal Federal al Rusiei a lansat serviciul informativ https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/CheckPayments, care permite verificarea online interzielilor de plăți vamale și a deciziilor luate de autoritățile vamale cu privire la nepermisiunea de a intra în Federația Rusă.